Úvod
  Portfólio
  Služby
  Cenník
  Kontakt
   
 
 

Cenník

Ceny za jednotlivé geodetické práce sú kalkulované podľa Cenníka Komory geodetov a kartografov SR .


Vzhľadom k špecifickosti jednotlivých prípadov z hľadiska ich rozsahu, lokality a náročnosti spracovania a zamerania je možné u nás dojednať individuálne ceny pre jednotlivé práce.

 
 

 

 
 
 
TeleDom Cinobaňa ©2008
Design by TeleDom Cinobana
 
Úvod | Služby | Kontakt